DSC00088-3.jpg

Arbeidspraksis


«Arbeidspraksis kan være en viktig del av jobbsøknaden»

Har din bedrift en arbeidspraksisarena med oppgaver som kan være nyttig for en arbeidssøker som er i arbeidsrettettiltak hos oss?

Arbeidspraksis i ordinære bedrifter er et av virkemidlene vi benytter for å gi et helhetlig tilbud til arbeidssøkere. Dette kan handle om behov for erfaring, opplæring, avklaring av forholdet mellom helse og arbeid m.m. 
Alt ut i fra hva den enkelte har behov for.

Våre veiledere:
•    Følger opp både arbeidssøker og arbeidsgiver gjennom perioden, slik at begge skal bli ivaretatt.
•    Sørger for at arbeidsgiver får bli kjent med arbeidssøker før oppstart i arbeidspraksis
•    Har tett dialog med arbeidsgiver og arbeidssøker om hvor vedkommende står i forhold til ordinært arbeid
•    Gir arbeidsgiver en mulighet til å vurdere om vedkommende er en aktuell kandidat til en ledig stilling. 

 

Som arbeidsgiver:

•    Forplikter du deg til å gi arbeidssøker arbeidsoppgaver og opplæring
•    Har du ingen lønnsutgifter, og TOPRO Kompetanse AS dekker yrkesskadeforsikring
•    Får du en avtale som kan avsluttes når en av partene finner det hensiktsmessig
•    Får du tilført god arbeidskraft i en avtalt periode. 
•    Kan du benytte arbeidspraksisperioden som et ledd i en mulig rekruttering.
•    Gir du personer som står utenfor arbeidslivet en mulighet til:
-    å få reell arbeidserfaring
-    øke sin kompetanse
-    å få en fersk og god referanse fra din bedrift
-    å styrke muligheten for ordinært arbeid
 
Erfaringer viser at arbeidspraksis gir mennesker som står utenfor arbeidslivet en verdi på vei mot målet om lønnet arbeid. Dersom arbeidspraksisen fører til rekruttering, viser erfaring at det gir nye lojale medarbeidere og bidrar til et rausere arbeidsmiljø. Gevinsten er enorm for både enkeltmennesket, samfunn og næringslivet.  

 

For at vi skal lykkes med vårt samfunnsansvar, er vi avhengig av gode samarbeidspartnere. Hvis din bedrift kan tilby arbeidspraksis, eller jobb til en jobbsøker fra TOPRO Kompetanse, bidrar dere til dette sammen med oss.

 

Dersom du vil vite mer om hvordan du kan bidra, eller ønsker mer informasjon, må du gjerne kontakte vår markedsgruppe:


•    Næringslivskontakt Bodil Hansen: 99 64 11 90 eller mail: Bodil.hansen@toprokompetanse.no 
•    Veileder Mary Korshavn: 90 16 16 22 eller mail: Mary.Korshavn@toprokompetanse.no 
•    Veileder Silje Benonisen: 97 74 84 18 eller mail: silje.benonisen@toprokompetanse.no  
•    Veileder Stig Sagbakken: 47 34 86 73 eller mail Stig.Sagbakken@toprokompetanse.no