Coaching

 

Ønsker du økt selvinnsikt og personlig tilfredshet?

 

Ønsker du å bedre din kommunikasjon og samarbeidsevner?

 

Ønsker du en endring i livet ditt og trenger hjelp til å finne veien?

 

Har du en drøm eller et ønske og trenger hjelp til å sette deg mål?

 

Da er vår coachingtjeneste rett tilbud til deg. Vi jobber ut fra en overbevisning om at du selv sitter med svarene på hva som er best for deg, og vår jobb er å tilrettelegge i prosessen slik at du kan frigjøre og utvikle ditt potensiale. 

 

Coaching er en kommunikasjonsform som fremmer handling og læring på et personlig og faglig plan gjennom bevisstgjøring, utfordring og motivasjon. Det er du som er eksperten og besitter de viktige svarene. Vår jobb er å stille de riktige spørsmålene. I coaching gir vi ikke råd, men bistår deg med kraftfulle samtaleverktøy som gjør at du finner de svar som er viktig for deg. 

 

Målet med coaching er å utløse positive krefter hos deg som blir coach’et, for å sette deg i stand til å hjelpe deg selv. Vi stiller deg åpne spørsmål, lytter og er 100% tilstede i samtalen. Det er dine verdier, interesser og ønsker som er i fokus, og mål og delmål vektlegges sterkt. I coachingprosessen har vi fokus på nåtid og fremtid, muligheter og gode følelser. 

 

Coaching kan foregå både individuelt og i gruppe, alt etter ønske og behov.