FNs bærekraftsmål

 

TOPRO Kompetanse arbeider for å bidra til å oppnå FNs bærekraftsmål, som er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.
Av de 17 bærekraftsmålene bidrar vårt arbeid til bærekraftig utvikling gjennom å konkret tilrettelegge for og bidra til følgende mål:
 

  • Mål 1 – Utrydde fattigdom: Vi bekjemper relativ fattigdom. Bidrar til at mennesker får mulighet til å ta miljøvennligere valg.

  • Mål 3 – God helse og livskvalitet: Vi skaper bedringsprosesser og god psykisk helse.

  • Mål 4 – God utdanning: Vi bidrar med å gi mennesker basiskompetanse, og hjelp til å finne sine karrieremål hvor ofte utdanning er veien til mål.

  • Mål 8 – Anstendig arbeid og økonomisk hjelp: Vi støtter og bidrar til å få mennesker ut i jobb og utdanning, og bidrar til å finne god arbeidskraft til lokalt næringsliv.

  • Mål 10 – Mindre ulikhet: Vi gir mennesker like muligheter, jobber for at alle skal være inkludert å kunne delta i arbeidslivet.

  • Mål 12 – Ansvarlig forbruk og produksjon: Gjennom blant annet å resirkulere aktivt i vår produksjon, bidra til innsamling av klær/tekstiler, og tilrettelegger for gjenbruk av papir for våre kunder (sikker makulering). Vi er miljøsertifisert på globalt anerkjent miljøstandard; ISO 14001.

 

Videre henger disse målene tett sammen med målene:
 

  • Mål 5 – Likestilling mellom kjønnene: Vi skiller ikke på kjønn, og jobber aktiv for at alle skal være inkludert og kunne bidra i samfunnet.

  • Mål 16 – Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner: Vi fremmer medbestemmelse, styrker innflytelse og gir den enkelte innsikt i seg selv i møte med andre.

  • Mål 17 – Samarbeid for å nå målene: Vi samarbeider både med næringsliv, offentlig virksomheter og den enkelte deltaker i våre kurs for å nå disse målene.