Jobb og Muligheter (voksne / blandet gruppe)

 

Hva er Jobb og Muligheter? 

Jobb og Muligheter ønsker å bistå deg med å kvalifisere til arbeid/utdanning, eller avklaring av alternative veier videre. Kurset skal videre bidra til å bedre din funksjonsevne og livskvalitet. Ved kursets oppstart har du mulighet til å delta i temasamlinger med andre deltagere.Temaene vi jobber med er din egen plan for kurset, arbeidslivets krav og forventninger, samt motivasjon, mestring og selvtillit. I tillegg arbeides det med temaer rundt livsstil. Du får din egen veileder som vil samarbeide med deg hele veien.
 

Prosessen legges opp etter ditt ståsted og behov. Innholdet kan omfatte: 

• Lage din egen plan og sette deg noen mål du vil oppnå gjennom kurset.

Bli bevisst dine muligheter og din motivasjon slik at du kan jobbe mot et riktig mål for deg.

Bli bevisst dine ressurser og finne gode strategier for å takle utfordringer.

Få et grunnlag for å kunne gjøre hensiktsmessige endringer og gjennomføre dem.

Kartlegge dine yrkesinteresser og din kompetanse (kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger). 

Jobbe med temaer som selvtillit, mestring, helse, livsstil, personlig økonomi og andre temaer som er viktige for deg.  

Finne ut hvilke arbeidsoppgaver du trives med, hvor du eventuelt ønsker å jobbe og hvor det kan være mulighet for jobb. 

• Finne fram til en praksisplass i en aktuell bedrift.

• Jobbe med CV, jobbsøk og jobbintervju.

Les og/eller skriv gjerne ut vårt faktaark om tjenesten.