Karriereveiledning

 

Karriere omhandler mer enn yrkesvalg. Det er viktig å kjenne til hva som motiverer deg og oppleves som meningsfylt både i jobb og fritid. Det er først når du finner balansen mellom jobb og fritid at du får brukt dine ressurser hensiktsmessig. Vår karriereveiledning gir deg mulighet til å bli bevisst dine styrker og muligheter, og gir deg den motivasjonen du trenger for å ta valgene som er rett for deg. 

 

Vi benytter oss av VIP-24, som er et unikt profil- og samtaleverktøy som effektivt fremmer bevisstgjøring rundt egne utviklingsmuligheter og karrierevalg. For å være i stand til å ta gode karrierevalg, er det nødvendig at du kjenner til dine friskfaktorer og hva som er din kilde til overskudd og energi.

 

VIP-24 gir oss også mulighet til å kartlegge eventuelle energilekkasjer og årsaker til ”skrantende helse” og jobbengasjement. VIP-24 verktøyet gir oss mulighet til en mer målrettet prosess, hvor du raskt finner årsaken til dine energilekkasjer.

 

VIP-24 er et «Alt i ett-verktøy" som kan brukes både i forhold til karriereveiledning, kompetanseutvikling, rekruttering, omstilling og sykefraværsoppfølging. Navnet vip24 beskriver våre viktigste profiler som kartlegger verdier, interesser og personlige preferanser i jobb og privat med det formål å:

 

•    se nye muligheter i jobb, studier og fritid.

•    fremme motivasjon, mestring og engasjement.

•    skape en meningsfull hverdag med overskudd til å takle små og store utfordringer.

 

VIP 24-programmet har fått stor anerkjennelse blant våre samarbeidspartnere i NAV, fylkeskommuner, kommuner, bedrifter og blant privatpersoner. VIP-24 brukes både i oppfølging av sykmeldte, i sykefraværsforebygging, veiledning av arbeidsledige, og til ungdom som står overfor karrierevalg.