Kvalitet og Lean

 

ISO
For TOPRO Kompetanse er det viktig å kunne dokumentere en god kvalitetsstandard, for å kunne vise vår forpliktelse på kvalitet over tid. Vi er derfor ISO-sertifisert i henhold til styringskravene i ISO 9001 og 14001.

Kontinuerlig forbedring
TOPRO Kompetanse har som hovedmålsetting å ha kontinuerlig forbedringer i henhold til Lean, og vil ved avvik se på kvalitetssikringstiltak som hindrer at avviket ikke oppstår igjen for å sikre effektiv tjenesteproduksjon.


I TOPRO Kompetanse har vi kontinuerlig fokus på forbedringer over et langsiktig perspektiv. Vi ser Lean både som en overordnet filosofi for organisering og samhandling av arbeidsoppgaver og som et uttrykk for en rekke verktøy som kan implementeres på et mer operasjonelt nivå. Begge tilnærmingene anser vi som helt nødvendig for å lykkes med å forbedre organisatoriske prosesser. Ved å ha fokus på mennesker, gjennom gjensidig respekt, delegering av utfordringer samt dyrke det beste i hvert enkelt individ, i samspill med de ulike prosesser, finner vi bedre løsninger. Vi søker å finne en bedre løsning enn den eksisterende ved å samarbeide på tvers av funksjoner og kompetanseområder.

 

 

© TOPRO Kompetanse AS - Postboks 428, 2803 Gjøvik - Telefon: 902 47 000 - E-post: post@toprokompetanse.no  Personvern