Tiltak og kurs i samarbeid med NAV

 

I samarbeid med NAV tilbyr TOPRO Kompetanse ulike arbeidsrettede tilbud. Målet er å kartlegge dine ressurser og interesser, for igjen å matche dette mot arbeidslivet. Vi benytter ulike kartleggingsverktøy, avhengig av den enkeltes behov og ønsker. TOPRO Kompetanse har veiledere med bred utdanning- og yrkeserfaring. Det er utdanning innenfor ulike bransjer og profesjoner, med arbeidserfaring både fra private virksomheter og offentlig sektor. 


Sammen med deg, våre ulike kartleggingsverktøy og veiledernes kompetanse, gir dette rom for endring og muligheter tilpasset dine ressurser og interesser. Når du er fornøyd, har vi lykkes!
 

Vi har respekt for den enkelte og bestreber oss på å levere kvalitet i vårt arbeid.

AFT (Arbeidsforbredende trening)

 

Hvem kan delta?      
Personer som trenger avklaring og/ eller arbeidsrettet opplæring mot arbeidsliv og jobbmuligheter.


Hva er hensikten?  
Veiledning og opplæring i forhold til arbeids- og utdanningsmuligheter, samt bistand til å få ordinært arbeid.


Varighet:               
Individuelt tilpasset.


Hvordan søke?      
Søkes inn i samråd med veileder NAV.   

Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA)

 

Hvem kan delta?      

Mennesker med behov for tilrettelagt arbeidshverdag og som har lyst til å være i arbeid. Må ha innvilget uføretrygd. Plassene er fordelt mellom kommunene Gjøvik, Østre Toten og Vestre Toten. 


Hva er hensikten?  

Personlig utvikling med muligheter videre. Meningsfylt arbeid med individuell oppfølging og og tilpasning av arbeidsoppgaver. 


Varighet:               
Varig.


Hvordan søke?      
Søkes inn i samråd med veileder NAV.