OM OSS

TOPRO Kompetanse AS sine veiledere har bred utdanning- og yrkeserfaring. Det er utdanning innenfor ulike bransjer og profesjoner, med arbeidserfaring både fra private virksomheter og offentlig sektor.

 

Vi har respekt for den enkelte og bestreber oss på å levere kvalitet i vårt arbeid.Sammen med deg, våre ulike metoder og verktøy, og veiledernes kompetanse, gir dette rom for endring og muligheter tilpasset dine/deres ressurser og interesser. Når du/dere er fornøyd, har vi lykkes!

TOPRO Kompetanse AS er medlem av NHOs bransjeforening: