4 av 10 arbeidsledige fant seg jobb i et annet yrke

De som blir arbeidsledige og mottar dagpenger bytter langt oftere yrkesgruppe enn bosted når de skal finne seg ny jobb.


Les mer om saken på nav.no: https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kunnskap/Analyser+fra+NAV/Nyheter/4-av-10-arbeidsledige-fant-seg-jobb-i-et-annet-yrke
© TOPRO Kompetanse AS - Postboks 428, 2803 Gjøvik - Telefon: 902 47 000 - E-post: post@toprokompetanse.no  Personvern