4 av 10 arbeidsledige fant seg jobb i et annet yrke

De som blir arbeidsledige og mottar dagpenger bytter langt oftere yrkesgruppe enn bosted når de skal finne seg ny jobb.


Les mer om saken på nav.no: https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kunnskap/Analyser+fra+NAV/Nyheter/4-av-10-arbeidsledige-fant-seg-jobb-i-et-annet-yrke
Recent Posts

See All

4 måter å ta fagbrev på. En av dem er helt ny

I løpet av de siste ukene har Fagbladet skrevet om den nye ordningen med fagbrev. Tidligere har det vært tre muligheter å ta fagbrev på. Nå har du et siste alternativ. Det var i slutten av mai at Stor