Jobb 24 30.08.2018

Den 30 august kommer "Mil i Bil" og informerer om sitt tilbud.


Mil i Bil er et tilbud til innbyggere i Gjøvik om å få hjelp til og øvelseskjøre med bil(klasse B).


Velkommen skal du være til en spennende framlegg.

Være aktiv, still spørsmål og vær en aktiv lytter.