Jobb 24 torsdag 13. september

NB!

Minner om at Jobb24 er obligatorisk for alle deltakere ved Topro som ikke er i praksis/jobb på torsdager fra kl 09.00-13.00. Det vil fortsatt være mulighet til å få veiledning på del 2 og del 3 til kl 14.00.


Del 1: Vi får besøk fra TOOLS Gjøvik. De tilbyr en arbeidspraksis med mulighet for jobb. Salgssjef Tommy og en tidligere deltaker fra Topro som har fått jobb der, kommer og informerer om bedriften og om deres rekrutteringsbehov.

Del 2: Teori om CV/Søknad med Unni og Anette

Del 3: Datarom; her vil du få veiledning av Stig og Ingunn i forbindelse med CV og søknadskriving. Snakk med veilederen din hvis du er usikker på hva du skal jobbe med.