Jobb 24 torsdag 28. juni

På Jobb 24 torsdag 28. juni og 5. juli starter vi rett på del 2 (teori om CV/søknad) og del 3 (datarom) kl 09.00. Dvs. at vi ikke har del 1 med bedriftsbesøk eller gjennomgang av praksis- og jobbmuligheter disse to ukene.