Jobb24 4. oktober

Del 1:

Kl 09.00-10.00 går vi gjennom JobbGata og ser på noen av mulighetene som finnes av arbeidspraksis og ledige stillinger.


.Del 2:

Kl 10.00-13.00 vil det bli tilbud om intervjutrening med Tom og Stig.


Del 3: Jobbe med CV/søknad på datarommet med Tore og Hanne Mari. Husk at du på forhånd fyller ut skjemaet: "Min dag på Jobb24", sammen med veileder.