Jobb24 torsdag 14. mars

På torsdag kl 09.00 får vi besøk av Torun Dotseth fra Karriere Oppland. Hun vil snakke om ulike muligheter for å ta fagbrev og realkompetansevurdering.


Fra kl 10.00 vil det bli CV/Søknad med Mary og Hilde, og veiledning på data med Britt, Roar, Marthe og May-Elin