JOBB24 torsdag 18. oktober


Velkommen til Jobb24 torsdag 18. oktober. Vi får besøk av Frisklivssentralen. De har fokus på arbeidshelse, og hjelper og støtter personer som ønsker å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold eller tobakk, gjennom individuelle samtaler og gruppebasert tilbud.