Jobb24 torsdag 8. november

Velkommen til Jobb24 på torsdag.

Vi får bedriftsbesøk av Europris Gjøvik som ligger på Kallerud. Butikksjefen, Rune Svehagen og tidligere Toprodeltaker som nå er ansatt der, Roy Edgar Pedersen, kommer og forteller om deres bedrift, hvordan det er å jobbe der og hvilke muligheter de har i forbindelse med arbeidspraksis.