Vær en aktiv jobbsøker!


  • Vær forberedt på at jobbsøking kan være en lang prosess. Sett av god tid til jobbsøking og lag en plan.

  • Ikke lås deg til ett yrke eller en bransje. Vær åpen for alle muligheter. Da er det større sjanse for at du finner en jobb.

  • Har du vært lenge ledig? Det trenger ikke bety at det er noe galt med deg, mange søker på den samme stillingen.

  • Arbeidspraksis kan være inngangsporten til jobb. - Du får erfaring og mer på CV. - En attest og referanse. - Bedriften blir kjent med deg og større mulighet for at de vil ansette deg hvis det dukker opp et behov. - Mer attraktivt for arbeidsgiver å ansette en som allerede er i et arbeidsforhold/praksis.© TOPRO Kompetanse AS - Postboks 428, 2803 Gjøvik - Telefon: 902 47 000 - E-post: post@toprokompetanse.no  Personvern