Velkommen til Jobb 24 torsdag 31. mai

Vi får besøk av Silje Benonisen som skal fortelle om rekrutteringsbyrået Jobzone.