Velkommen til Jobb24 20. september

Minner om at Jobb24 er obligatorisk for alle deltakere ved Topro som ikke er i praksis/jobb på torsdager fra kl 09.00-13.00. Det vil fortsatt være mulighet til å få veiledning på del 2 og del 3 til kl 14.00.

Del 1: Vi får besøk fra Aberia Omsorg. De informerer om deres bedrift og hvilke muligheter de kan tilby i forbindelse med arbeidspraksis og lønnet jobb.

Del 2: Intervjutrening med Unni og Britt

Del 3: Datarom; her vil du få veiledning av Torstein og Ida-Lill i forbindelse med CV og søknadskriving. Snakk med veilederen din hvis du er usikker på hva du skal jobbe med.