Mekanikere i arbeid

Rekruttering

 

Behov for en trygg og kostnadsfri rekruttering? Vi kan ha kandidater som er klare og motiverte.

"Å finne rett person til rett jobb er en forutsetning for å lykkes."

Hvorfor rekruttere via TOPRO Kompetanse AS?

 • Gir ingen risiko – du kan teste ut kandidaten kostnadsfritt under opplæring.

 • Du slipper utgifter i forbindelse med en rekrutteringsprosess.

 • Vi finner raskt ut om vi har egnede kandidater.

 • Vi har lang erfaring innen Arbeid & Inkluderingsbransjen, og har rekrutteringskompetanse som kan bistå din bedrift i en rekrutteringsprosess. 
   

Hvordan gjennomføres rekruttering?

 • Vi kartlegger bedriftens behov, og hvilket kompetansebehov dere har. 

 • Din oppgave som bedrift er å bli en tydelig bestiller på hva slags medarbeidere du trenger.

 • Vi vil raskt finne ut om vi har en egnet kandidat. Våre veiledere kjenner jobbsøkerne i TOPRO Kompetanse godt gjennom kurs, samtaler, kartlegging av ferdigheter, interesser og erfaring. 

 • Du vil bli presentert for aktuelle kandidater, og du avgjør eventuelt hvem du ønsker en nærmere samtale med.

 • Du vil få muligheten til å teste kandidaten i en arbeidspraksisperiode slik at det er mulig å få bekreftet at kandidaten gjør en god jobb, og kan bli aktuell for ordinær ansettelse. Denne perioden er helt uforpliktende for begge parter, og bedriften har ingen lønnsutgifter i praksisperioden. 

 • TOPRO Kompetanse AS dekker yrkesskadeforsikringen i perioden. I arbeidspraksisperioden vil du få tilbud om tett oppfølging av veileder.
   

Erfaringer viser at rekruttering på denne måten gir nye lojale medarbeidere og bidrar til et rausere arbeidsmiljø. Gevinsten er enorm for både enkeltmennesker, samfunn og næringslivet.  For at vi skal lykkes med vårt samfunnsansvar, er vi avhengig av gode samarbeidspartnere. Hvis din bedrift kan tilby arbeidspraksis eller jobb til en jobbsøker fra TOPRO Kompetanse bidrar dere med samfunnsansvar.


Samarbeid over tid skaper gode relasjoner. Vi i TOPRO Kompetanse er opptatt av gode relasjoner både med jobbsøkere og bedrifter, og gjennom et godt samarbeid kan vi finne en god jobbmatch.
 

Dersom du vil vite mer om hvordan du kan bidra, eller ønsker mer informasjon, må du gjerne kontakte vår markedsgruppe: