Ringer i vannet

 

Ringer i Vannet legger opp til en kommunikasjonsform som næringslivet er vant til. TOPRO Kompetanse har oppnevnt en Key Account Manager (KAM) som ivaretar NHO-bedriftene som vi har inngått Ringer i Vannet avtale med. Denne personen er bindeleddet mellom NHO bedriften og TOPRO Kompetanse. En KAM’s fremste oppgave er å gjøre seg godt kjent med bedriften gjennom kartlegging og omvisning. Denne er relasjonsbygger og påser at NHO-bedriften får best mulig tilbud og service fra TOPRO Kompetanse og dens samarbeidspartnere.


Positive sider ved Ringer i Vannet samarbeid:

  • Trygg rekrutteringsarena med lav risiko.

  • Bistand og veiledning ved ansettelse av kandidater via TOPRO Kompetanse.

  • Store menneskelige og økonomiske gevinster.

  • Muligheter for utprøving av riktig kandidat.

  • En kontaktperson (KAM) som er bindeleddel mellom NHO-bedriften og TOPRO Kompetanse.

  • Ca. 1200 personer i Norge får fast arbeid gjennom Ringer i Vannet prosjektet i løpet av et år.

 

Se video for en kort introduksjon av Ringer i Vannet: