Sykefraværsoppfølging/ 
Funksjonsvurdering

 

Hva er Sykefraværsoppfølging/Funksjonsvurdering? 

Sykefravæsoppfølging/Funksjonsvurdering er et hjelpemiddel til å opprettholde eller etablere et aktivt arbeidsforhold for arbeidstaker som står i fare for å bli sykemeldt eller allerede er sykemeldt. Gjennom kvalitetssikret kartlegging, arbeidsutprøving, vurdering og veiledning skal vi medvirke til endring av situasjonen slik at arbeidstaker ikke faller ut av arbeidslivet.

 

Prosess i sykefraværsoppfølging/funksjonsvurdering kan bestå av følgende elementer:

• Tre hovedfokus: arbeidstaker, forholdene på arbeidsplassen, og samarbeids- og endringsmulighetene mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.

• Innhenting av informasjon fra arbeidstaker og arbeidsgiver (eksempelvis oppfølgingsplan).

Kartlegging av arbeidstakers kompetanse, ressurser og muligheter.

Kartlegging av arbeidsoppgavenes innhold og arbeidsplassens muligheter.

Arbeidsutprøving med ekstern vurdering ved nåværende arbeidsplass

Veiledningssamtaler.

Rapportering med oppsummering inkludert forslag til videre tiltak som kan iverksettes.

 

Hva kan din bedrift oppnå med hjelp:

• Opprettholde målsetting om å beholde arbeidstakeren i jobb.

• Bevaring av et godt omdømme.

• Økonomisk gevinst ved å løse en låst situasjon.

• Hurtig resultat.

 

TOPRO Kompetanse vil stille med en fast kontaktperson med kompetanse innen yrkesveiledning, helse og sosialproblematikk, ergonomi, pedagogikk, samt gode kommunikasjonsferdigheter.

 

Varighet:    

Inntil 23 timer oppfølging innenfor en 6 ukers periode.

Oppstart:    
Etter avtale.


Sted:           
Gjennomføres på arbeidsplass med oppfølging fra TOPRO Kompetanse.


Kostnad:    
Etter avtale.