Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

 

Hva er VTA? 

VTA har 35 tilrettelagte arbeidsplasser til mennesker med behov for varig tilrettelagt arbeid. Her er et trygt fellesskap hvor hver enkelt blir sett, og hvor man individuelt får en hverdag med tilpassede utfordringer og varierte arbeidsoppgaver. Hovedoppgavene er mekanisk bearbeiding, montering og sammenstilling av produkter, samt pakking og plastsveising. Vi har også en del oppdrag med utkjøring og innhenting av varer som jobbfrukt, makulering og brukt tøy.

 

Prosessen legges opp etter ditt ståsted og behov. Innholdet kan omfatte: 

• Meningsfylt arbeid.
• Følge de krav som stilles i reelt arbeidsmiljø som frammøte, sosiale krav, fremtreden osv.
• Personlig utvikling med videre muligheter, også med mål om muligheter innen ordinært arbeidsliv.
• Individuell oppfølgning og tilpasning av arbeidsoppgaver.
• Spesiell tilrettelegging og tett oppfølging.
• Fellesmøter og temamøter. 
• Turer og bedriftsbesøk. 
• Trim og aktivitet

Se kort videopresentasjon.