Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

 

Hva er VTA? 

VTA har 25 tilrettelagte arbeidsplasser til mennesker med behov for varig tilrettelagt arbeid. Her er et trygt fellesskap hvor hver enkelt blir sett, og hvor man individuelt får en hverdag med tilpassede utfordringer og varierte arbeidsoppgaver. Hovedoppgavene er mekanisk bearbeiding, montering og sammenstilling av produkter, samt pakking og plastsveising. 

 

Prosessen legges opp etter ditt ståsted og behov. Innholdet kan omfatte: 

• Meningsfylt arbeid.

Følge de krav som stilles i reelt arbeidsmiljø som frammøte, sosiale krav, fremtreden osv.

Personlig utvikling med videre muligheter.

Individuell oppfølgning og tilpasning av arbeidsoppgaver.

Spesiell tilrettelegging og tett oppfølging.

Fellesmøter og temamøter. 

Sommertur og bedriftsbesøk. 

• Daglig trim og felles varm mat på fredager.

© TOPRO Kompetanse AS - Postboks 428, 2803 Gjøvik - Telefon: 902 47 000 - E-post: post@toprokompetanse.no  Personvern